Intro

Celem Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej jest prowadzenie badań i promowanie szeroko rozumianego podejścia jakościowego w obszarze psychologii klinicznej i poza nią. Cel ten realizujemy wspomagając prowadzenie badań indywidualnych oraz grupowych w aspekcie diagnostycznym i eksperymentalnym, szczególnie, gdy potrzeba prowadzić rejestrowaną rozmowę i obserwację psychologiczną i potem analizować powstałe w ten sposób dane werbalne. Laboratorium umożliwia tworzenie nowych projektów badawczych prowadzonych w podejściu jakościowym i mieszanym. Wspiera działalność studentów, doktorantów i pracowników UAM.

Obszary działalności:

  • Wspomaganie zbierania danych jakościowych (rozmowa, obserwacja, eksperyment kliniczny).
  • Prowadzenie seminariów naukowych i zachęcanie do spotkań wokół badań jakościowych i mieszanych.
  • Pomoc związana z organizacją badań: transkrypcja wywiadów i asystowanie na różnych etapach procesu badawczego.
  • Konsultacje dla pracowników UAM zgodne z aktualnie prowadzonymi projektami lub/i zapotrzebowaniem.
  • Szkolenia zewnętrzne (zgodnie z możliwościami kadrowymi i zapotrzebowaniem).

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Posts